Főbb tevékenységeink:

Társasági jog területén
- gazdasági társaságok alapítása, módosítása, üzletrészek megszerzése, értékesítése,
- gazdasági társaságok átalakulása
- gazdasági társaságok okiratainak, szabályzatainak (SZMSZ, selejtezési, pénztárkezelési, irat-betekintési, munkaügyi, stb) készítése és frissítése
- felszámolási eljárás kezdeményezése, felszámolási eljáráshoz csatlakozás
végelszámolás
- cégképviselet folyamatosan és esetileg, különböző megállapodások előkészítése, azokkal kapcsolatos tanácsadás
- hiteles és nem hiteles cégkivonat beszerzése

Polgári jog területén
- civil szervezetek, alapítványok, egyesületek alapítása; módosítása és képviselete;
- különböző megállapodások előkészítése, azokkal kapcsolatos tanácsadás
- vállalkozási, megbízási, együttműködési szerződések készítése, véleményezése
- vitás ügyek peren kívüli és peres ügyintézése, tanácsadás
- hatóságok előtti eljárás, képviselet
- házassági szerződés készítése
- végrendelet készítése
- képviselet hagyatéki eljárásban
vonatkozó jogszabályváltozások monitorozása, figyelemfelhívása a módosulásokra.

Ingatlanjog területén
- adás-vételi szerződések készítése, teljes körű földhivatali és NAV előtti ügyintézéssel,
- adás-vételi szerződések szerződéskötés előtti véleményezése,
- ingatlanok bérletével kapcsolatos szerződések készítése, véleményezése
- ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések, haszonélvezeti jog alapításával, törlésével kapcsolatos szerződések, okiratok készítése, véleményezése,
- ingatlanok tehermentesítésének ügyintézése
- társasház alapítás, okirat készítése, módosítása
- hiteles és nem hiteles tulajdoni lapok, iratmásolatok beszerzése

Munkajog területén
- munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése
- rendes és azonnali hatályú felmondás készítése
- munkaügyi kérdésekben tanácsadás, véleményezés
- munkajogi perekben okiratok készítése, képviselet

Új, speciális területeken
- jogszabályilag még nem kellően leszabályozott Magyarországon a gondozási szerződés témaköre. Az egyedülálló, vagy csak magukra utalt időskorúak ellátása, felügyelete, valamint hétköznapi ügyeinek egyéni megállapodáson alapuló szolgálata. Irodánk – részben külföldi, bevált gyakorlat hazai meghonosításával – e témában speciális jogi és egyéni megállapodáson alapuló személyes szolgáltatást nyújt;
- foglalkozunk mediációval: ez egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (mediátor) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.